Technical translation

Free quote for translation

01 58 00 488

Translating technical documents isn’t like translating literature. There are no cultural cues to preserve, no great literary techniques to convert. What needs to be preserved is the technical content of the document.

Prevođenje tehničkih dokumenata nije poput prevođenja književnih tekstova i sličnih pisanih materijala. Kod prevođenja tehničke dokumentacije zadatak nije očuvati prepoznatljivost kulture ili preoblikovati na ciljani jezik određene literarne tehnike – od tehničkog teksta potrebno je sačuvati njegov tehnički sadržaj i karakter.

Poznavanje tehničkog područja

Nekorištenje točne terminologije potkopava kredibilitet svakog tehničkog prijevoda, a time i prevoditelja osobno. Međutim, korištenje terminologije na točan način zahtijeva razumijevanje tehničkog područja samog dokumenta, pri čemu su dvojezični rječnici od slabe koristi. Čak i kada pronađete prijevod za riječ koju tražite, najčešće ćete dobiti nekoliko pojmova. U jeziku izvornika pronaći ćete definiciju pojma koji tražite, ali i tada se postavlja pitanje kako odrediti koja je definicija točna ako ne poznajete struku o kojoj se radi? Jedini način kako prevoditelj može prevladati ovaj problem je imati iskustvo u određenom polju, a tijekom procesa izgradnje takvog iskustva apsolutno je nužno imati asa u rukavu, tj. pomoć stručnjaka koji se bavi upravo time o čemu se u prijevodu radi. Tu se radi o suradnji prevoditelja i ljudi iz struke, što predstavlja dobitnu kombinaciju, jer koliko god i jedni i drugi bili dobri u svom poslu, ono što im druga stana u ovoj kombinaciji može pružiti jednostavno je neprocjenjivo. Mnogi tehnički prijevodi nažalost rezultiraju potpunim promašajem jer ih je radio prevoditelj koji nije bio u stanju shvatiti o čemu se radi, ili su nastali od ruke nekoga sa savršenim tehničkim kvalifikacijama, ali nažalost bez razine poznavanja jezika potrebne za kvalitetan prijevod izvornog dokumenta.

Pogreške kod prevoditelja

Još jedna pogreška koju prevoditelji tehničkih dokumenata često čine je to što misle da svaka riječ iz originala treba biti sadržana i u prijevodu. I tu je ključno poznavanje struke: tada prevoditelj može razlučiti što je tehnička terminologija koju je potrebno zadržati, a koje dijelove može preoblikovati kako bi tekst bio što razumljiviji.

Pored vječite potrage za stručnim terminima, velik dio prevođenja tehničkih dokumenata čini umijeće pisanja tehničkim „štihom“. Još jedan izazov za prevoditelja je činjenica da su dokumenti često pisani uz poštivanje različitih stilskih konvencija koje su određene različitim jezicima. Upravo zbog toga, ako se poslužimo samo npr. tehničkim rječnikom ili sličnim izvorom, pa još pokušamo i kopirati stil i format izvornog dokumenta, opet to neće biti dovoljno za vjeran prijevod originala.

Na primjer, recimo da trebate prevesti priručnik za sastavljanje bicikla. Naravno da je ključno da korisnik tog vašeg prevedenog priručnika može pratiti vaše upute, te da na kraju dobije bicikl upravo onakav kakav bi sastavila i osoba koja čita taj priručnik na izvornom jeziku. To je primarni zadatak prevoditelja koji se bavi tehničkim prijevodima.

Njegov drugi zadatak je potruditi se da tehnički prijevod bude što precizniji i jednostavniji za pratiti. Ako korisnik izvornog priručnika može sastaviti svoj bicikl unutar nekoliko minuta, korisnik prevedenog priručnika ne bi se trebao mučiti nad svojim primjerkom, češkajući se pritom po glavi sat vremena kako bi odgonetnuo što ide kamo i kojim redom. To znači da je potrebno koristiti jednostavan, precizan jezik, prikladan vokabular i format koji je uobičajen za jezik u kojem je prijevod napisan.

Naravno, postoje slučajevi kada tolika sloboda u prevođenju i prilagođavanju prijevoda ciljanom jeziku jednostavno nije dopustiva kod tehničkih dokumenata. Mnogi smatraju da npr. kod prevođenja patenata ili dokumenata koji se koriste na sudu kao dokaz, dakle kod dokumenata koji su tehničke prirode, ali se smatraju pravnim dokumentom, prevoditelji trebaju svoj prijevod ograničiti na doslovno prevođenje riječi koje su napisane u originalu. To su, međutim, rjeđi slučajevi kada se radi o dokumentima tehničkog sadržaja, koji se najčešće ipak koriste zbog svog tehničkog sadržaja i u tehničkom kontekstu. U tom slučaju prioritet je uvijek sastavljanje preciznog i točnog prijevoda koji će njegov korisnik moći vrlo lako razumjeti.

Izvor: Technical Writing for Translation; (http://ginstrom.com/translation/tech_writing.php)

Understanding the technical field

Failure to use the correct terminology will destroy the credibility of the translation, and by extension, the translator.

Using the correct terminology requires an understanding of the technical field of the document, for which bilingual dictionaries are but a poor substitute. Even if the word you look up is listed in the dictionary, and one of the translations given is correct, how do you know which definition is correct, if any, unless you know the field?

The only way for a translator to overcome this problem is to have experience in the given field. In the process of gaining such experience it’s important to have an ace up one’s sleeve, i.e. to have the help of an expert in the field in question. Co-operation between a translator and an expert in a particular field is a winning combination, because as good as they each might be in their respective line of work, the help they can get from such a co-operation is invaluable. Many technical translations result in total failure because they have been done either by a translator who has not truly understood the source text or by an expert with impeccable technical qualifications, but who lacked the ability to correctly translate the source document.

Translators’ mistakes

Another mistake technical translators often make is thinking that every word in the original has got to show up in the translation. Here is another reason why knowledge of the field is essential: translator needs to be able to understand the content of the source document, so he can figure out what the technical terms are, and what can safely be reworded for better understanding.

Furthermore, good technical translation requires good technical writing. The added challenge for the technical translator, however, is that documents are often written with different stylistic conventions in different languages. Simply recreating the style and formatting of the source document in the translation will generally make for a less effective translation.

For example, say you’ve been given the task of translating a bicycle-assembly manual. The user of your translated manual has to be able to follow your instructions, and come up with exactly the same bicycle as a person reading a manual written in the original language. That is the technical translator’s primary task.

The technical translator’s secondary task is to make the translation as precise and easy to follow as possible. If a user of the original manual can put the bicycle together in a few minutes, the user of the translation should not have to pore over the manual, scratching his head for an hour to figure the thing out. This means using plain, precise language, appropriate vocabulary, and conventional text and document formatting for the target language.

There are cases when adaptation of the technical translation to the target language is simply not allowed. There are those who think that technical translations should be literal, especially when a translated document will not be used primarily for its technical content, but rather as a legal document (e.g. patents and translations used as evidence in legal disputes). However, when it comes to technical translations, such cases are rare and technical translation are most often used for their technical content, so producing a precise, readable, and correct target-language document is the first priority.

Source: Technical Writing for Translation; (http://ginstrom.com/translation/tech_writing.php)

Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Informatizacija Centra za poduke i prevoditeljstvo u Osijeku

Ad Hoc – Centar d. o. o., Draškovićeva 4a 10 000 Zagreb, OIB: 75132412279 provodi projekt pod nazivom „Informatizacija Centra za poduke i prevoditeljstvo u Osijeku“ koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga: „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS-a u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“.

Uz pomoć softverskih rješenja za automatizaciju poslovnih procesa postići će se integracija svih poslovnih procesa, što podrazumijeva upravljanje projektima, te integraciju povezanih vanjskih procesa i integraciju procesa povezanih s upravljanjem kvalitetom.
Digitalizacija učionica omogućit će kvalitetniju i učinkovitiju edukaciju, a kreiranjem e-learning platforme tržište nam postaje fizički gotovo neograničeno.

Dodatnim ulaganjem u licence za računalno potpomognuto prevođenje i obradu tekstova/dokumenata, nadzor kvalitete prijevoda proširio bi broj mogućih prevoditelja i lektora koji bi mogli sudjelovati na projektima gdje su navedeni alati jedan od ključnih uvjeta suradnje.

Svi navedeni čimbenici poslovanja u konačnici će rezultirati povećanjem konkurentnosti i stvaranja bolje tržišne pozicije s ciljem razvoja i širenja poslovanja te daljnjim povećanjem udjela izvoza u ukupnom poslovanju tvrtke.

Ukupna je vrijednost projekta 1 189 500,00 kn, a udio sufinanciranja EFRR-a iznosi 90 %
Projekt je započeo 20. 12. 2016., a završit će 20. 12. 2017.

Contact us

 • Ad Hoc
 • Center for Education and Translation
 • Draškovićeva 4a
 • 10000 Zagreb

Prikaži Ad Hoc na većoj karti
 • Phone:   01/5800 488
 • Fax:  01/5800 477
 • Email: prijevodi@adhoc.hr

Our Clients

How to reach us?

Contact us on:

prijevodi@adhoc.hr

01 58 00 488

Adhoc centar

Why Ad Hoc?

 • - more than 30 languages
 • - fast and committed to quality
 • - efficient and reliable
 • - experienced and professional

Ad Hoc Centar

Draškovićeva 4a
10000 Zagreb

MB: 1630016
OIB: 75132412279

ACCOUNT
Raiffeisenbank Austria d.d.
2484008-1101235316

Contact us

Tel: 01/5800 488

Fax: 01/5800 477

prijevodi@adhoc.hr

© 2013 adhoc. All rights reserved.