Pismeno prevođenje

Nazovite nas i dogovorite prijevod

01 58 00 488

O prevoditeljima

Prevoditelji su obrazovani stručnjaci sa sveučilišnom diplomom ili obrazovanjem koje im omogućuje rad u ovome području.

Također postoje stručnjaci iz drugih područja koji su u sklopu svog obrazovanja obučavani za rad kao prevoditelji. Ovi stručnjaci uključuju, primjerice, inženjere, znanstvenike, informatičare, pravnike, liječnike i druge stručnjake s fakultetskim obrazovanjem koji zbog svoga dodatnog obrazovanja za prevoditelja mogu raditi i na poslu prevoditelja.

Prevoditelji su jezični stručnjaci za barem dva jezika, a katkad i tri, četiri ili pet, te mogu prevoditi komplicirane tekstove.

Prevođenje zahtijeva razumijevanje sadržaja teksta u kontekstu i uspostavljanje poveznice među njima te stručno prevođenje na materinski jezik pojedinca uz potpuno poznavanje jezičnih pravila i sintakse jezika na koji se prevodi.

Profil profesionalnog prevoditelja je poput dobrog vina: što je prevoditelj stariji, veće je i njegovo iskustvo, a time je i prijevod bolji.

Ovjera prijevoda/sudski tumači

Ovjereni prijevod izrađuje i ovjerava ovlašteni sudski tumač koji time jamči da je prijevod u skladu s originalom. Ovjereni prijevod potreban vam je ukoliko je riječ o dokumentu koji se predaje državnim tijelima i drugim institucijama. Kod ovjerenih prijevoda posebno obraćamo pozornost na to da forma prijevoda bude uredna i da layout odgovara izvorniku.

Kao primjer navodimo kratak popis dokumenata čiji se prijevodi obično ovjeravaju:

- diplome, svjedodžbe

- prometne dozvole, vozačke dozvole

- izvodi iz matične knjige rođenih/vjenčanih/umrlih

- ugovori

- bilance, porezna izvješća

- presude

- uvjerenja, potvrde…

Da biste preuzeli ovjereni prijevod, trebate osobno doći u naše prostorije ili vam ga možemo poslati preporučenom poštom. Slanje u elektronskom obliku u ovome slučaju nije moguće.

Sudski tumač je osoba koju, sukladno pravnim propisima pojedine države, imenuje sud, a njegov je posao prevoditi, na zahtjev suda, fizičke ili pravne osobe, pisani ili izgovoreni tekst s jednog jezika na drugi za koje je imenovan. Sudski tumači izdaju prijevode koji u potpunosti moraju biti vjerni tekstu izvornika.

U Hrvatskoj sudskog tumača imenuje predsjednik pojedinoga Županijskog ili Trgovačkog suda.

Outsourcing

Outsourcing je uobičajen postupak za mnoge velike tvrtke, korporacije, kao i za srednja i mala gospodarstva. To se radi, prije svega, kako bi se uštedjelo vrijeme i smanjilo troškove plaća.

Tvrtke preferiraju samostalno zaposlene ili slobodne stručnjake koji jamče pravi i kvalitetan outsourcing. Pod „pravim outsourcingom“ mislimo na to da klijent dobije prijevod koji napravi vrhunski prevoditelj, prijevod koji je spreman za objavu i ne traži nikakvu korekciju od strane klijenta.

Na taj će način outsourcing poštedjeti administrativno i tajničko osoblje u tvrtki od obavljanja prevoditeljskih poslova, što će im omogućiti da se usredotoče na svoje prave dužnosti. Mnoge tvrtke traže od svojih zaposlenika, koji nemaju dovoljno znanja i edukacije, da prevode dokumentaciju za tvrtku. Naravno, tijekom godina neki od njih se izvješte u prevođenju i mogu napraviti kvalitetan prijevod. Međutim ostali nikad ne uspiju obaviti svoj posao, uvijek kasne, ne mogu napredovati niti se profesionalno razvijati, trpe velik stres i stalan pritisak i obavljaju poslove za koje uopće nisu kvalificirani.

Ad Hoc nudi upravo ono što klijenti traže: outsourcing, smanjenje internih troškova te vrhunsku uslugu.

Uvjeti i rokovi

Klijenti određuju uvjete isporuke, a naš je zadatak i odgovornost poštovati te uvjete. Nakon procjene prijevoda mi nudimo realne rokove koji omogućuju da se posao obavi vrhunski, ali zadnju riječ imaju klijenti, čije potrebe i želje uvijek uvažavamo.

Ad Hocov tim skupina je vrhunskih profesionalaca koji, zahvaljujući svom iskustvu i dugotrajnoj međusobnoj suradnji, mogu obaviti velike količine posla u najkraćem mogućem roku. Međutim u vezi s time Ad Hoc zadržava pravo donekle pregovarati o organizaciji i pripremi.

Vrijeme je novac. Zahvaljujući našoj vrhunskoj organizaciji, prevođenje u Ad Hocu uistinu je isplativa odluka.

Postupak

Nakon zaprimanja upita o mogućoj narudžbi, dokumentacija se procjenjuje prema kombinaciji jezika, području, razini težine, formatu, veličini i uvjetima isporuke.

Provjerava se raspoloživost prevoditelja i radi se predrezervacija koja nije obvezujuća za klijenta.

Ovisno o formatu predane dokumentacije, katkad se mora obaviti pretvaranje formata kako bi se omogućio izračun ukupne količine posla.

Prema gore navedenim kriterijima, radi se neobvezujuća procjena i šalje se klijentu.

Klijent prihvaća naš prijedlog s dogovorenim rokovima.

Ako se klijent naknadno odluči na izmjene, radi se nova procjena koja se šalje klijentu.

Ad Hoc organizira jednog prevoditelja ili skupinu njih kako bi se dobio homogen prijevod te interno koordinira isporuku.

Prije interne isporuke, svi eventualni problemi oko terminologije se analiziraju u razgovorima između skupine prevoditelja.

Ako je nužno, klijentu se dostavlja dokument s istaknutim kritičnim terminima koje je potrebno razjasniti.

Nakon razjašnjavanja, prijevod se vraća prevoditelju na konačnu doradu.

Homogenost ukupnog prijevoda provjerava se kroz detaljno iščitavanje teksta.

Klijentu se isporučuje gotov prijevod, a klijent ga prihvaća.

Istovjetnost izvornika i prijevoda

Ad Hoc jamči ujednačenost stila i formata originalnog teksta i prijevoda. U vezi s time treba naglasiti da se usklađenost može jamčiti samo kod originalnih tekstova koji koriste homogeni stil i format.

Jedan od zadataka Ad Hoca je postaviti se kao vodič u osiguravanju usklađenosti u razumnom roku. U skladu s time, s klijentom se dogovaraju različite mogućnosti.

Ovisno o formatu, donijet će se odluka može li format biti zadržan ili se preporučuje neka druga opcija.

Trud u postizanju dosljednosti mora uzeti u obzir specifične odredbe svakog jezika, poput onih vezanih uz interpunkcijske znakove. Primjerice, u nekim jezicima treba ostaviti razmak prije interpunkcijskog znaka (zarez, točka, dvotočka, navodnici, itd.), dok u drugima interpunkcija dolazi odmah nakon riječi.

Osim toga, u nekim se jezicima interpunkcijski znakovi koriste kao zamjena za izraze poput „itd.“. Ad Hoc usklađuje brojne takve oznake kako bi se osigurala istovjetnost s originalom.

Bilo kakvi posebni zahtjevi vezani uz prijevod osobnih imenica ili predmeta na svim jezicima dogovaraju se s klijentom. Čak i kada različiti jezici imaju različite odredbe, mi pokušavamo poštovati želje klijenata koliko god je to moguće, da se dobije dosljedan prijevod.

Dijalekti

Posebnu pozornost treba posvetiti različitim dijalektima jezika koji se koriste u različitim zemljama, poput korištenja različitih lingvističkih oblika i finih razlika među različitim skupinama iste jezične populacije.

Ad Hoc identificira tekst prema orijentaciji tržišta i ciljanoj skupini te ga nakon dogovora s klijentom, ovisno o potrebama klijenta, prevodi na dogovoreni dijalekt određenog jezika.

Želje klijenata moraju se analizirati i dogovoriti prije izdavanja procjene kako bi se odredila najisplativija varijanta za klijenta.

Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Informatizacija Centra za poduke i prevoditeljstvo u Osijeku

Ad Hoc – Centar d. o. o., Draškovićeva 4a 10 000 Zagreb, OIB: 75132412279 provodi projekt pod nazivom „Informatizacija Centra za poduke i prevoditeljstvo u Osijeku“ koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga: „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS-a u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“.

Uz pomoć softverskih rješenja za automatizaciju poslovnih procesa postići će se integracija svih poslovnih procesa, što podrazumijeva upravljanje projektima, te integraciju povezanih vanjskih procesa i integraciju procesa povezanih s upravljanjem kvalitetom.
Digitalizacija učionica omogućit će kvalitetniju i učinkovitiju edukaciju, a kreiranjem e-learning platforme tržište nam postaje fizički gotovo neograničeno.

Dodatnim ulaganjem u licence za računalno potpomognuto prevođenje i obradu tekstova/dokumenata, nadzor kvalitete prijevoda proširio bi broj mogućih prevoditelja i lektora koji bi mogli sudjelovati na projektima gdje su navedeni alati jedan od ključnih uvjeta suradnje.

Svi navedeni čimbenici poslovanja u konačnici će rezultirati povećanjem konkurentnosti i stvaranja bolje tržišne pozicije s ciljem razvoja i širenja poslovanja te daljnjim povećanjem udjela izvoza u ukupnom poslovanju tvrtke.

Ukupna je vrijednost projekta 1 189 500,00 kn, a udio sufinanciranja EFRR-a iznosi 90 %
Projekt je započeo 20. 12. 2016., a završit će 20. 12. 2017.

Kontaktirajte nas

 • Ad Hoc
 • Centar za poduke i prevoditeljstvo
 • Draškovićeva 4a
 • 10000 Zagreb

Prikaži Ad Hoc na većoj karti
 • Tel:   01/5800 488
 • Fax:  01/5800 477
 • Email: prijevodi@adhoc.hr

Naši klijenti

Kako surađivati?

Kontaktirajte nas:

prijevodi@adhoc.hr

01 58 00 488

Adhoc centar

Zašto baš Ad Hoc?

 • - preko 30 svjetskih jezika
 • - kvaliteta i brzina
 • - učinkovitost i pouzdanost
 • - iskustvo i stručnost

Ad Hoc Centar

Draškovićeva 4a
10000 Zagreb

MB: 1630016
OIB: 75132412279

ŽIRO RAČUN
Raiffeisenbank Austria d.d.
2484008-1101235316

Kontaktirajte nas

Tel: 01/5800 488

Fax: 01/5800 477

prijevodi@adhoc.hr

© 2013 adhoc. Sva prava pridržana.