Usmeno prevođenje

Nazovite nas i dogovorite prijevod

01 58 00 488

Usmeno je prevođenje, kao i pismeno, vrlo zahtijevan posao. Vrste usmenog prevođenja su simultano i konsekutivno prevođenje.

U konsekutivnom prevođenju prevoditelj čeka da govornik završi rečenicu ili ideju i zatim prenosi govornikove riječi u ciljni jezik. Općenito, što je situacija formalnija, to bi duži trebali biti segmenti govora koji se prenose.

Prevoditelji vježbaju tehnike pamćenja i poseban sustav zapisivanja zabilješki koji im omogućuje da vjerodostojno i točno prenesu govor dug čak i šest do osam minuta. Konsekutivno prevođenje najprikladnije je za situacije u kojima je manji broj sudionika, ili gdje je potreban osobni kontakt. Neki primjeri su: poslovni sastanci, konferencije, skupovi, intervjui, ili bilo kakva vrsta razmjene informacija u kojoj sudjeluju dva govornika.

U simultanom prevođenju, sudionici nose slušalice na ušima, a prevoditelj prenosi govornikove riječi u ciljni jezik dok dotični govori. Ova vrsta prevođenja vrlo je složen proces tijekom kojeg se usporedno odvija nekoliko aktivnosti: slušanje, analiziranje tog sadržaja, pretpostavljanje još neizrečenog, prijevod na ciljni jezik i govor. Zbog vrlo visokog stupnja koncentracije, simultani prevoditelji uvijek rade u parovima. Ponekad su prevoditelji smješteni u kabinama sa zvučnom izolacijom, koje sudionicima omogućuju da se usredotoče na posao bez ometanja prenošenjem govora na drugi jezik. Budući da je ova vrsta prevođenja vremenski efikasnija, odabire je se za konferencije i sastanke na kojima se prenosi velika količina informacija. Korištenje audio-opreme znači da broj ljudi koji mogu sudjelovati nije ograničen. S druge strane, korištenje opreme u simultanom prevođenju iziskuje barem jednog tehničara koji vodi računa o ispravnosti opreme.

Postoji još jedna vrsta prevođenja koja na neki način predstavlja kompromis između konsekutivnog i simultanog prevođenja. Naziva se chuchotage, simultano prevođenje bez opreme koje nije prikladno za grupe veće od četiri, pet osoba. Prevoditelj sluša govornika i u isto vrijeme šapćući prenosi informacije slušateljima. Ukoliko šapuće preglasno, smetat će sam sebi. S druge strane, mora šaptati dovoljno glasno da ga slušatelji kojima je prijevod bitan mogu razumjeti. Ta činjenica čini ovu vrstu prevođenja možda i najzahtjevnijom.

Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Informatizacija Centra za poduke i prevoditeljstvo u Osijeku

Ad Hoc – Centar d. o. o., Draškovićeva 4a 10 000 Zagreb, OIB: 75132412279 provodi projekt pod nazivom „Informatizacija Centra za poduke i prevoditeljstvo u Osijeku“ koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga: „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS-a u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“.

Uz pomoć softverskih rješenja za automatizaciju poslovnih procesa postići će se integracija svih poslovnih procesa, što podrazumijeva upravljanje projektima, te integraciju povezanih vanjskih procesa i integraciju procesa povezanih s upravljanjem kvalitetom.
Digitalizacija učionica omogućit će kvalitetniju i učinkovitiju edukaciju, a kreiranjem e-learning platforme tržište nam postaje fizički gotovo neograničeno.

Dodatnim ulaganjem u licence za računalno potpomognuto prevođenje i obradu tekstova/dokumenata, nadzor kvalitete prijevoda proširio bi broj mogućih prevoditelja i lektora koji bi mogli sudjelovati na projektima gdje su navedeni alati jedan od ključnih uvjeta suradnje.

Svi navedeni čimbenici poslovanja u konačnici će rezultirati povećanjem konkurentnosti i stvaranja bolje tržišne pozicije s ciljem razvoja i širenja poslovanja te daljnjim povećanjem udjela izvoza u ukupnom poslovanju tvrtke.

Ukupna je vrijednost projekta 1 189 500,00 kn, a udio sufinanciranja EFRR-a iznosi 90 %
Projekt je započeo 20. 12. 2016., a završit će 20. 12. 2017.

Kontaktirajte nas

 • Ad Hoc
 • Centar za poduke i prevoditeljstvo
 • Draškovićeva 4a
 • 10000 Zagreb

Prikaži Ad Hoc na većoj karti
 • Tel:   01/5800 488
 • Fax:  01/5800 477
 • Email: prijevodi@adhoc.hr

Naši klijenti

Kako surađivati?

Kontaktirajte nas:

prijevodi@adhoc.hr

01 58 00 488

Adhoc centar

Zašto baš Ad Hoc?

 • - preko 30 svjetskih jezika
 • - kvaliteta i brzina
 • - učinkovitost i pouzdanost
 • - iskustvo i stručnost

Ad Hoc Centar

Draškovićeva 4a
10000 Zagreb

MB: 1630016
OIB: 75132412279

ŽIRO RAČUN
Raiffeisenbank Austria d.d.
2484008-1101235316

Kontaktirajte nas

Tel: 01/5800 488

Fax: 01/5800 477

prijevodi@adhoc.hr

© 2013 adhoc. Sva prava pridržana.