Lektura i korektura

Besplatna procjena prijevoda

Sigurno vam se dogodilo da ste čitali knjigu stranog autora i uočili neke neprirodne izraze za koje smatrate da nisu „u duhu hrvatskog jezika“ ili, još gore, uočili ste pravopisne pogrješke koje su utjecale na vaš sveukupan dojam o pročitanom djelu.

Možda vam se dogodilo i da ste odustali od korištenja usluga neke tvrtke ili brenda jer su imali „nepismene“ oglase i objave na društvenim mrežama.

Nerijetko se događa da brend ili tvrtka koji se oglašavaju na društvenim mrežama ili vlastitim internetskim stranicama u opisima usluga imaju pogrješke zbog kojih se naručitelji usluga odlučuju za neke druge tvrtke ili brendove sa sličnim uslugama. Može se dogoditi i da netko njihovu „malu“ pogrješku podijeli i javno im se naruga, što pak nerijetko dovodi do gubitka već postojećih klijenata. Krivo je vjerovanje takvih tvrtki i brendova da za „tako malo“ teksta (uglavnom se radi o nekoliko kratkih rečenica o uslugama, kontaktu i sl.) nema potrebe plaćati usluge lektora jer se nema gdje pogriješiti.

Lektor za pojedini jezik trebala bi biti osoba koja poznaje sve zakonitosti toga jezika (najbolje izvorni govornik), ali je ujedno i obučena da može prepoznati i ispraviti pravopisne, gramatičke, leksičke i ostale pogrješke koje su česte u određenim vrstama tekstova. Osim toga, lektor treba poznavati i različite stilove pisanja. Nije isto radi li se o ugovoru, stručnom radu ili romanu. Tako primjerice dokumenti teže jednoznačnosti i jasnosti, zbog čega su u njima česta ponavljanja, koja su pak u romanima, u kojima se teži iskoristiti svo bogatstvo riječi koje nam jezik daje, gotovo nedopustiva. Lektor također može provjeriti i koherentnost i smisao teksta te vas uputiti na nelogičnosti. To također podrazumijeva da lektor, kao i prevoditelj, treba biti upoznat s temom o kojoj se piše. Ako se radi o nekom stručnom radu, mora biti upoznat s terminologijom jer katkada nema potrebe da se pojedini izraz prevede, već zbog struke i ciljanih čitatelja on može ostati na izvornom jeziku.

Upravo je lektura ono što dobar prijevod pretvara u izvrstan prijevod. Lektorovo oko uvježbano je da obraća pozornost na detalje, koji katkada prevoditelju, bez obzira koliko stručan i dobar bio, mogu „pobjeći“, osobito kada se radi o slovnim pogrješkama ili o dužim rečenicama u kojima se katkada može izgubiti smisao jer se glagol ne slaže s imenicom, odnosno predikat sa subjektom. Lektor je „dodatni par očiju“ prevoditelju i pomaže da prevedeni tekst dostigne svoj puni potencijal i jasno prenese poruku što bliže izvorniku, a opet u skladu sa zakonitostima i pravilima ciljanoga jezika.

Korektura ima zadatak vizualno dotjerati vaš tekst kako bi on privukao izgledom na čitanje, a onda i sadržajem. Korektor još jednom pregledava tekst na samom kraju prijevoda, pisanja ili uređivanja teksta, nakon lektora, a prije no što on ide u tisak ili se vraća naručitelju. U tekstovima koji se danas pišu na računalu često se događa da dva ili više puta stisnemo razmaknicu, što se u Word dokumentu ne vidi, ali kada je tekst ispisan, vrlo je uočljivo. Korektorov je zadatak da to ispravi.

Ako ste odabrali kvalitetnog prevoditelja, preporuka je uvijek da odaberete i lektora jer ćete tako doista biti sigurni da je prijevod najbolji mogući, izvrsno poznavanje izvornog i ciljanog jezika prevoditelja uz suradnju s lektorovim poznavanjem svih pravila i zakonitosti ciljanog jezika jamče zadovoljne klijente.

Kontakt

Kontaktirajte nas za besplatnu procjenu prijevoda
Pošaljite upit
Postavke kolačića