Ovjereni prijevod / prijevod sudskog tumača

Besplatna procjena prijevoda

Trebate ovjereni prijevod/sudskog tumača? Na pravoj ste adresi! Ad Hoc-Centar nudi ovjerene prijevode/usluge sudskih tumača za sve vrste dokumenata, za preko 30 svjetskih jezika (engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, mađarski, slovenski, bosanski, srpski, portugalski, ruski, ukrajinski, bjeloruski, arapski, albanski, bugarski, makedonski, kineski, poljski, češki, slovački, švedski, grčki, latinski, nizozemski, rumunjski, turski, hebrejski i dr.). Sudski tumači Ad Hoca napravit će Vaš prijevod stručno, pouzdano i u najkraćem mogućem roku.

19 godina tradicije, ISO certifikati i reprezentativna referentna lista dokaz su naše uspješnosti i kvalitete naših prijevoda.

Kontaktirajte nas i zatražite besplatnu neobvezujuću procjenu prijevoda!

 

ŠTO JE OVJERENI PRIJEVOD/PRIJEVOD SUDSKOG TUMAČA?

Ovjereni prijevod je prijevod bilo koje vrste dokumenta koji sudski tumač prevede i ovjeri svojim pečatom i potpisom čime jamči da prijevod u potpunosti odgovara izvornom tekstu.

Ovjereni prijevod s pečatom sudskog tumača potreban je kad dokument na stranom jeziku treba predati ili predočiti nadležnoj instituciji radi ostvarivanja određenih prava i dokazivanja nekih činjenica.

Ovjereni prijevodi se izrađuju sukladno Pravilniku o stalnim sudskim tumačima kojeg je izdalo Ministarstvo pravosuđa (Narodne novine br. 88/08).

Iako sudski tumač može prevesti tekst s ovjerene ili neovjerene preslike, skeniranog ili faksiranog dokumenta, pri čemu u tekstu svoje ovjere prijevoda navodi o kakvoj vrsti izvorne isprave se radi, preporučujemo da se na prijevod donese original dokumenta jer se na kopiji ili skenu često ne vidi suhi ili vodeni pečat čiji sadržaj također treba prevesti. Službena tijela poput npr. Matičnog ureda zahtijevaju isključivo prijevod originala.

U osnovi, ovjereni je prijevod onaj koji nosi pečat i potpis ovlaštenog sudskog tumača.

 

TKO JE SUDSKI TUMAČ?

Sudski tumač je osoba koju imenuje sud u skladu s pravnim propisima pojedine države, a njegov je posao prevoditi pisani ili izgovoreni tekst s jednog jezika na drugi na zahtjev suda, fizičke ili pravne osobe.

Sudski tumači odgovorni su za valjanost prevedenih dokumenata jer najmanja pogreška u dokumentu može prouzrokovati veliku štetu.

Svi dokumenti koji su u izvorniku na stranom jeziku moraju biti prevedeni i ovjereni od strane sudskog tumača kako bi imali dokaznu snagu u pravnom prometu neke države.

 

KOJE SU KARAKTERISTIKE PRIJEVODA SUDSKOG TUMAČA/OVJERENOG PRIJEVODA?

 • prijevod je istovjetan izvorniku
 • najviša razina stručnosti
 • prijevod se uvezuje s izvornikom ili preslikom
 • sadrži tekst ovjere, pečat i potpis sudskog tumača
 • zajamčena tajnost podataka
 • poštivanje rokova isporuke
 • zadržavanje izvornog izgleda dokumenta

 

KAKO DOSTAVITI I PREUZETI PRIJEVODE SUDSKOG TUMAČA/OVJERENE PRIJEVODE?

Dostaviti i preuzeti ovjereni prijevod možete na sljedeće načine: osobno u nekom od ureda Ad Hoc-Centra u Zagrebu ili Osijeku, elektronskom poštom, na nekom drugom mediju za pohranu podataka, poštom ili faxom, što znači da ga možete zatražiti i/ili dobiti gdje god se nalazili.

 

KAKO SE OBRAČUNAVA PRIJEVOD SUDSKOG TUMAČA/OVJERENI PRIJEVOD?

Osnova za obračun ovjerenog prijevoda je prevoditeljska kartica.

Prevoditeljsku karticu čini 1500 slovnih mjesta s razmacima, a obračun se vrši kompjuterski.

Najmanja obračunska jedinica je 1 kartica. Najjednostavniji način da saznate koliko kartica sadrži tekst koji trebate prevesti je da ga pošaljete na besplatnu procjenu. Ponudu ćemo Vam dostaviti u najkraćem mogućem roku.

 

ZA KOJE DOKUMENTE JE POTREBNA OVJERA SUDSKOG TUMAČA?

Sudski tumač može izraditi ovjereni prijevod BILO KOJEG dokumenta. Najčešće se izrađuju ovjereni prijevodi sljedećih dokumenata:

 

 • Ovjereni prijevod osobnih isprava

 

 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • vjenčani list/izvadak iz Matične knjige vjenčanih
 • rodni list/izvadak iz Matične knjige rođenih
 • smrtni list/izvadak iz Matične knjige umrlih
 • svjedodžba
 • prijepis ocjena
 • diploma
 • domovnica
 • uvjerenje o prebivalištu/boravištu
 • radna dozvola
 • radna knjižica
 • vozačka dozvola
 • potvrda o prihodima
 • bankovna potvrda
 • ostali osobni dokumenti

 

 • Ovjereni prijevod dokumentacije trgovačkih društava

 

 • izvadak iz sudskog registra
 • društveni ugovor
 • financijska izvješća (bilance, revizorska izvješća i dr.)
 • natječajna dokumentacija
 • ugovori
 • certifikati
 • tehnička dokumentacija
 • sva ostala dokumentacija

 

 • Ovjereni prijevod tehničke dokumentacije

 

 • atesti
 • upute za uporabu
 • troškovnici
 • potvrde o ispitivanju kvalitete proizvoda
 • tehničke specifikacije proizvoda
 • ostala tehnička dokumentacija

 

 • Ovjereni prijevod pravne dokumentacije

 

 • sudske presude
 • zapisnici
 • rješenja
 • ugovori
 • Apostille
 • javnobilježničke ovjere
 • ostala pravna dokumentacija

 

 • Ovjereni prijevod medicinske dokumentacije

 

 • nalazi/liječnička dokumentacija
 • specifikacije farmaceutskih proizvoda
 • medicinska istraživanja
 • laboratorijske analize
 • ostala medicinska dokumentacija

Kontakt

Kontaktirajte nas za besplatnu procjenu prijevoda
Pošaljite upit
Postavke kolačića